Advokátska kancelária BE LEGAL, s.r.o.

Mgr. Ing. Peter Kováč, advokát

+421 948 935 965

BE LEGAL, s.r.o. Advokátska kancelária. 

Sídlo: Tomášikova 15950/10A, 821 03 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 127404/B

IČO: 51 659 387, DIČ: 2120733439

Štatutárny orgán: Mgr. Ing. Peter Kováč, advokát

Číslo licencie Slovenskej advokátskej komory 6307

Tel. + 421 (0) 948 935 965

e-mail:   belegal@outlook.sk, peterkovac@belegal.sk

IBAN:  SK 73 7500 0000 0040 2599 9349 (ČSOB a.s.)