Kategórie
Nezaradené

Zmenka ako platobný prostriedok

V prípade „platenia“ prostredníctvom zmenky (pro soluto) dochádza k privatívnej novácii, keď pôvodný peňažný záväzok zaniká a vzniká nový záväzok zo zmenky. Zmenka je tak použitá namiesto peňazí.

Z hľadiska dane z príjmov je prijatie zmenky považované za zdaniteľný príjem. § 2 písm. d) „…za nepeňažné plnenie fyzickej osoby, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo 11, sa považuje aj prijatie zmenky ako platobného prostriedku, ktorou dlžník uhradil pohľadávku veriteľovi, ktorý je fyzickou osobou,“;

z hľadiska postupov účtovania vystavenie zmenky znamená vznik záväzku a vo vzťahu k daňovo uznateľným nákladom by mohlo byť účtované v prvom kroku vznik kauzálneho záväzku (1) 5xx/321, zánik kauzálnho záväzku a vznik zmenkového záväzku (2) 321/322, splatenie zmenky (3) 322/211.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *